Etoksylany aminy łojowej

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Etoksylany aminy łojowej

    Ta seria produktów jest rozpuszczalna w wodzie.Serie są niejonowe po rozpuszczeniu w środowisku zasadowym i obojętnym, natomiast w środowisku kwaśnym wykazują kationowe.Są dość stabilne zarówno w środowisku kwaśnym, jak i zasadowym, a także w twardej wodzie.W środowisku alkalicznym i obojętnym seria może mieszać się z inną materią jonową.