Specjalna seria polieterowa

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    Niskopieniący niejonowy środek powierzchniowo czynny

    Produkt ten jest alkoholem odecylowym i tlenkiem etylenu, adduktem tlenku propylenu, może wytwarzać doskonałą przepuszczalność i znikome ilości piany, jest doskonałym niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym i takie produkty są szeroko stosowane w dziedzinach przemysłowych.

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Etoksylany aminy łojowej

    Ta seria produktów jest rozpuszczalna w wodzie.Serie są niejonowe po rozpuszczeniu w środowisku zasadowym i obojętnym, natomiast w środowisku kwaśnym wykazują kationowe.Są dość stabilne zarówno w środowisku kwaśnym, jak i zasadowym, a także w twardej wodzie.W środowisku alkalicznym i obojętnym seria może mieszać się z inną materią jonową.