Polieter modyfikowany silanem (żywica MS)

  • MS sealant resin Donseal 920R

    Żywica uszczelniająca MS Donseal 920R

    Donseal 920R to modyfikowana silanem żywica poliuretanowa na bazie polieteru o wysokiej masie cząsteczkowej, zakończona siloksanem i zawierająca grupy karbaminianowe, charakteryzuje się wysoką aktywnością, brakiem izocyjanianu dysocjacyjnego, brakiem rozpuszczalnika, doskonałą adhezją i tak dalej.