Superplastyfikator polikarboksylanowy

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Superplastyfikator polikarboksylanowy Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

    Produkt jest ważnym surowcem dla superplastyfikatora polikarboksylanowego (PCE, który powstaje w wyniku kopolimeryzacji makro-monomeru z kwasem akrylowym).Grupa hydrofilowa w zsyntetyzowanym kopolimerze (PCE) może poprawić hydrofilową dyspergowalność kopolimeru w wodzie.Zsyntetyzowany kopolimer (PCE) ma dobrą dyspergowalność, wysoki stopień redukcji wody, dobrą retencję opadu, dobry efekt wzmacniający i trwałość, jest również przyjazny dla środowiska i szeroko stosowany w premiksie i betonie do wylewania.

  • Polycarboxylate superplasticizer(PCE)

    Superplastyfikator polikarboksylanowy (PCE)

    Jest to ekologiczny i przyjazny dla środowiska superplastyfikator polikarboksylanowy o wysokim współczynniku redukcji wody, dobrej retencji i dobrej zdolności adaptacyjnej.Jest szeroko stosowany w betonie o różnych wymaganiach wydajnościowych, takich jak beton towarowy, beton masowy, beton samopoziomujący, a następnie używany do produkcji kolei dużych prędkości i konstrukcji specjalnych i tak dalej.