Superplastyfikator polikarboksylanowy Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Superplastyfikator polikarboksylanowy Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

    Produkt jest ważnym surowcem dla superplastyfikatora polikarboksylanowego (PCE, który powstaje w wyniku kopolimeryzacji makro-monomeru z kwasem akrylowym).Grupa hydrofilowa w zsyntetyzowanym kopolimerze (PCE) może poprawić hydrofilową dyspergowalność kopolimeru w wodzie.Zsyntetyzowany kopolimer (PCE) ma dobrą dyspergowalność, wysoki stopień redukcji wody, dobrą retencję opadu, dobry efekt wzmacniający i trwałość, jest również przyjazny dla środowiska i szeroko stosowany w premiksie i betonie do wylewania.