MDI

  • POLYMERIC MDI

    POLIMEROWE MDI

    Ogólne właściwości i zastosowania

    POLYMORIC MDI to ciemnobrązowa płynna mieszanka difenylometanu-4,4′-diizocyjanianu (MDI) z izomerami i homologami o wyższej funkcjonalności.Jest stosowany w połączeniu z poliolami do produkcji sztywnej pianki poliuretanowej.